Llar d'Infants El Llimoner
Accesos Intranets
El Llimoner
La Llimonada
Classes d'iniciació musical

Durant els primers anys de la infància, els nens ja són capaços de participar activament en la música. La seva innata curiositat per percebre i expressar-se a través del so ofereix una excel·lent oportunitat per despertar en ells les seves capacitats artístiques, creatives i socials gràcies a la inesgotable presència de la fantasia, el joc i la cançó com a principals elements expressius i de comunicació.

Us presentem l'activitat extracurricular de música pels nens i nenes de P2-P-5 de la LLar d'Infants El Llimoner amb els següents:

Objectius generals:
Sensibilitzar i introduir al món de la música de forma lúdica i espontània.
Afavorir en el procés d'autonomia i de socialització del Nen.
Relacionar el llenguatge musical amb la resta de llenguatges.
Fomentar la relació amb l'adult i amb la resta de companys.
Incentivar la curiositat del Nen.

Continguts:
Cançons: Aprendre l'hàbit d'escoltar cançons de diferents tipologies (populars, de la natura, de les estacions, etc.) utilitzant recursos visuals i materials diversos.
Qualitats del so: Introduir a través del joc les diferents qualitats del so.
Instruments: Presentació dels instruments de l'orquestra. Manipulació dels instruments de petita percussió. Aprendre a relacionar el so de l'instrument amb la seva imatge.
Ritme: Sensibilització a través del joc i de la imitació amb la relació cos-espai.
Dansa: Treballar amb els moviments naturals i la psicomotricitat. Fomentar les ganes de ballar.
Imaginació i moviment: Despertar a través de la música la imaginació individual i posar-la en comú utilitzant el propi cos i objectes diversos.
Audició: Discriminació de somnis. Diferenciació dels sons naturals dels mecànics. Associació amb la fotografia.
Contes musicals: Mantenir l'atenció i l'hàbit d'escoltar a través dels contes musicals. Experimentar amb els personatges del conte.
Campanes: Introducció i reconeixement. de les campanes no afinades.
Relaxació: Treballar sobre la interiorització d'un mateix a través d'audicions, danses, pintura, etc.