Llar d'Infants El Llimoner
Accesos Intranets
El Llimoner
La Llimonada
Avís Legal
Avís legal / protecció de dades
 
1. Informació per a donar Compliment a la Llei 34/2002 d'11 de Juliol (Art. 9 i 10)
 
Titular: El Llimoner SL
 
Direcció: Independència, 329 - 08026 - Barcelona
 
Contacte: llimoner@llimoner.cat
 
CIF: B59564930  
 
2. Propietat Intel·lectual
 
Els textos, imatges i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de El Llimoner o dels seus propietaris. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de contar amb el consentiment exprés de El Llimoner. El Llimoner no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet d'aquest web. Amb els límits establerts en la llei, El Llimoner no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en el seu web. Els continguts i informació de les pàgines del web són oferts amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'aquest web poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers que El Llimoner no pot controlar. Per tant, El Llimoner no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en les pàgines de tercers.
 
3. Llei de Protecció de Dades (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre)
 
Per a poder accedir en alguns serveis que aquest web ofereix a través del web deurà proporcionar alguns de les seves dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal informem que, mitjançant l'emplenament dels formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i tractats en un fitxer, propietat de El Llimoner amb la finalitat de comunicar-li qualsevol informació que El Llimoner cregui que sigui del seu interès. En cap cas, les seves dades seran cedides a tercers. Així mateix, comuniquem la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a llimoner@llimoner.cat o be per escrit a El Llimoner SL, Independència, 329 - 08026 - Barcelona.
 
4. Ús del servei i responsabilitats
 
El Llimoner no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis, quedant exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats a causa de la no disponibilitat del servei per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat.