Llar d'Infants El Llimoner
Accesos Intranets
El Llimoner
La Llimonada
Oferta educativa
Oferta educativaOferta educativaOferta educativaOferta educativa
L’educació infantil és sens dubte una etapa fonamental i incident en la futura formació dels nens i les nenes.

A la nostra Llar d’Infants El llimoner us podem atendre en el primer cicle infantil de 0 a 3 anys des de les 7:00’ del matí fins les 20.00’ de la tarda durant tot l’any (vacances d’estiu, nadal i setmana santa incloses).

Molta i important és la feina a fer que es construeix dia a dia a partir de l’ajust a les necessitats i maduresa (segons moment evolutiu) dels nens i nenes, essent ells els principals protagonistes de l’acció educativa.

PROJECTE CURRICULAR

Dins del nostre projecte curricular veiem prioritari:
o Fer créixer i treballar el concepte d’autoestima.
o Desenvolupar totes les seves capacitats dotant-los amb competències i destreses.
o Conèixer les seves aptituds.
o Vetllar perquè siguin ells mateixos i feliços amb nosaltres i a casa.
o Coeducar amb les famílies.

Per aconseguir-ho triem una metodologia de treball propera a l’interès del nens i nenes, activa, vivencial i eminentment lúdica. Volem atendre doncs, el desenvolupament global dels nens a partir d’un fort vincle afectiu mestre-alumne que afavoreixi el seu creixement personal i la seva formació.

VALORS

L'Educació Infantil es configura com un període decisiu per a la formació de la persona, ja que en aquesta etapa s'assenten els fonaments no només per a un sòlid aprenentatge de les habilitats bàsiques, sinó que també s'adquireixen per a la resta de la vida, hàbits de treball, convivència i respecte cap als altres.
A través de l'educació en valors, es fa possible la vida en societat i s'adquireixen hàbits de convivència democràtica i de respecte, és a dir, es prepara als nens i nenes per a la participació responsable en les diferents activitats i instàncies socials.
Els objectius i continguts relacionats amb l'educació en valors en Educació Infantil es desenvolupen de forma globalitzada, dins de les diferents àrees d'aprenentatge. Per aconseguir aquests objectius donarem especial importància a les activitats grupals, en les quals es fomenti la participació i el respecte, fomentant actituds en els nens i nenes contra la desigualtat i la discriminació.

ASPECTE FÍSIC

El nostre cos es l’eina més perfecta que tenim i com tal tenim que tindre molta cura de com educar-ho.
En el nostre centre fem que els nens i les nenes prenguin consciència de forma progressiva del seu propi cos i aprenguin a coordinar els seus moviments i adquirir hàbits útils per la seva autonomia.

ASPECTE INTEL·LECTUAL

Els nens i nenes han d’aconseguir un bon desenvolupament sensorial i perceptiu a partir d’un munt de recursos con el joc simbòlic, bits, imitació ... Tenen que fer els seus aprenentatges significatius avançant dia a dia i tenir la necessitat de comunicació verbal i no verbal.

ASPECTE SOCIAL

Dins del seu diferents entorns, els nens i nenes hauran de tenir el protagonisme i saber valorar-se. Caldrà també potenciar la relació amb els seus companys. Caldrà iniciar-los a saber col•laborar entre ells i amb els adults. I per suposat, caldrà afavorir el vincle família – escola.

ASPECTE AFECTIU

Ensenyem a les nens i nenes l’autoestima, a estimar-se i respectar-se a sí mateixos, i a partir d’aquí, fer-ho extensiu als altres. I mai oblidar de gaudir la seva estada a l’escola.