Llar d'Infants El Llimoner
Accesos Intranets
El Llimoner
La Llimonada

classes de guitarra i teclat

El nostre objectiu és aprendre a tocar en un context lúdic i entretingut.
De manera gradual, els petits s'aniran acostant al món de la música, al coneixement, cura i domini de l'instrument. Els programes seran personalitzats i adaptats per a cada grup d'estudiants, segons els seus temps, capacitats i

Classes de guitarra i teclat

El nostre objectiu és aprendre a tocar en un context lúdic i entretingut.
De manera gradual, els petits s'aniran acostant al món de la música, al coneixement, cura i domini de l'instrument. Els programes seran personalitzats i adaptats per a cada grup d'estudiants, segons els seus temps, capacitats i gustos personals de forma de mantenir l'interès i estimular l'aprenentatge.
Al llarg de les classes de guitarra s'anirà avançant en els coneixements i domini de l'instrument, amb el clar objectiu de fer-ho de forma personalitzada, en un ambient lúdic, oferint als petits un espai d'aprenentatge adequat, on puguin relacionar-se amb altres nois de la seva edat, promovent la creativitat i expressió de cada nen i afavorint el desenvolupament de la seva identitat.
En funció dels interessos i les expectatives de cada alumne, el professor crea els grups tenint en compte les edats i els nivells dels seus integrants. En tots els casos, s'estableixen grups de no més de 5 o 6 alumnes per maximitzar el temps d'estudi i pràctica sense descurar la importància de la idea de grup d'estudi.