Llar d'Infants El Llimoner
Accesos Intranets
El Llimoner
La Llimonada
Anglès de migdia amb servei de menjador

Des dels nostres inicis i amb la voluntat de donar un servei als nostres ex-alumnes i altres nens i nenes del barri, Llar d'Infants El Llimoner ha organitzat sempre activitats fora de l'horari lectiu segons les necessitats que es no han anat plantejant.

Una d'aquestes activitats és el nostre servei de menjador en anglès orientat a nens i nenes des dels 3 fins als 12 anys.
Ens ocupem d'anar a recollir-los a les escoles properes a la nostra escola bressol i parlem en anglès durant el temps del menjar.
Després organitzem jocs i activitats dirigides.
També celebrem els aniversaris entre tots els companys.

Anglès de migdia amb servei de menjadorAnglès de migdia amb servei de menjadorAnglès de migdia amb servei de menjador