Llar d'Infants El Llimoner
Accesos Intranets
El Llimoner
La Llimonada
Classes de reforç escolar

Aquest servei que oferim a la nostre Llar d'Infants El Llimoner està dirigit a alumnes amb problemes d'aprenentatge que necessiten un reforç en els deures o en aquelles matèries més difícils.
L'objectiu principal d'aquestes classes és preparar a l'alumne per aconseguir els coneixements necessaris per poder seguir el ritme de treball marcat al seu centre escolar.
Les classes estan organitzades en grups reduïts homogenis en edat i curs.

La necessitat d'un suport escolar deriva principalment de la necessitat de modificar els hàbits d'estudi i d'incorporar nous mètodes i eines d'aprenentatge, d'acord amb l'edat i el nivell de dificultat del curs. Perquè els nostres fills necessiten un reforç i suport individualitzat, que moltes vegades els pares no són capaços de realitzar amb l'eficàcia i regularitat necessàries.
Perquè els nostres fills necessiten aprendre i per a això no és suficient rebre els continguts en el col·legi sinó poder assimilar-los i aprendre'ls a través d'una bona metodologia personal d'estudi i treball a casa.

Classes de reforç escolarClasses de reforç escolar