Llar d'Infants El Llimoner
Accesos Intranets
El Llimoner
La Llimonada
Servei de cangurs a domicili pels nostres clients.
Disposem d'una borsa de personal qualificat que s'ofereix per realitzar serveis de cangur a domicili per els pares dels alumnes de la Llar d'Infants El Llimoner. 
Llar d'Infants El llimoner posa a la disposició dels pares i mares dels alumnes i exalumnos aquest servei de forma desinteressada.
Us facilitem els telèfons dels nostres col·laboradors que estan disponibles perquè us poseu d'acord.