Llar d'Infants El Llimoner
Accesos Intranets
El Llimoner
La Llimonada
Festa de fi de curs

També al voltant de la finalització de curs, dins del mes de juny s’organitza en el teatre de la nostra escola de continuïtat una funció de ball i teatre de tots els nens de les classes de P-1 i P-2.

Festa de fi de cursFesta de fi de cursFesta de fi de cursFesta de fi de cursFesta de fi de cursFesta de fi de curs