Llar d'Infants El Llimoner
Accesos Intranets
El Llimoner
La Llimonada
Els nostres recursos
Els nostres recursosEls nostres recursosEls nostres recursosEls nostres recursosEls nostres recursosEls nostres recursosEls nostres recursosEls nostres recursosEls nostres recursos
RECURSOS FÍSICS I MATERIALS

El nostre centre infantil El Llimoner està ubicat a la dreta de l’eixample entre els barris de Sant Martí, el Clot i l’Hospital de Sant Pau.

Ocupem una superfície d’uns 600 m2 interiors amb entrada directa a peu de carrer i uns 500 m2 exteriors amb dos patis.

Disposem de un aula de P-0, tres de P-1 i tres de P-2. També de diferents aules d’usos múltiples per les activitats dels nens i nenes, sala de ludoteca i cafeteria pels pares, sala de pàrquing de cotxets, cuina i serveis, i despatxos per direcció, secretaria, metge i psicòleg.RECURSOS HUMANS

Llar d’infants El llimoner compta amb un equip de professionals amb molta experiència dins de l’àmbit de l’ensenyament i plenament consolidat amb la nostre metodologia de treball en equip.

Compartir el que cadascú sabem. A través de la metodologia de recerca-acció, permet que els nostres projectes es facin realitat perquè, la riquesa està en la diversitat i uns i altres ens complementem amb la diferència i no pas per la uniformitat.

Es un fet, cada vegada més evident, que s’ha de treballar en equip promovent la capacitat de posar en comú, des de diferents perspectives la visió dels fets i de la realitat fent l’esforç d’arribar a acords el més compartits i consensuats possible.

Que el nostre equip investigui sobre la pròpia pràctica i prengui decisions de millora facilita que puguem fer intervencions que resolguin a noves necessitats.

Disposem de:
  • Mestres especialistes amb educació infantil.
  • Educadores titulades.
  • Assistents infantils i monitors de ajuts.
  • Especialista titulada de música.
  • Especialista titulada d’anglès.
  • Especialista titulada de psicomotricitat.
  • Psicòlog.
  • Metge d’infància.
  • Personal de cuina.
  • Personal de serveis.
ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC

Disposem d’un gabinet psicològic a fi de assessorar i ajudar a les nostres mestres per tal de detectar i prevenir possibles dificultats que puguin presentar un nen/a tant en l’àmbit educatiu con d’aprenentatge.

Entre altres també es fa un seguiment individual a partir de l’observació directa a l’aula, proves de maduresa, etc...

Sempre que es valori com necessari, es realitza una entrevista amb els tutors a fi d’informar-los dels resultats de l’estudi i orientar-los per la millor resolució.

D’altre banda, tots els pares i mares de l’escola poden gaudir d’entrevistes personals sempre que ho necessitin.

Durant el segon trimestre del curs escolar es realitza un Taller de Pares amb contingut sol·licitat pels pares i mares.

La metodologia d’aquests tallers és activa i s’acostuma a treballar per grups un cas pràctic amb la finalitat de dialogar sobre el tema proposat i aconseguir un intercanvi d’experiències.
SERVEI MÈDIC

També disposem d’un servei de pediatria. La seva funció primordial es la prevenció.

Durant tot el curs escolar fa feines d’assessorament a tot l’equip de mestres i a totes les famílies en les incidències que puguin donar-se a nivell de salut.

A partir del mes de novembre a els nens i nenes, que els seus tutors prèviament han donat la seva autorització, el pediatre realitza les revisions mèdiques per complimentar un full d’historial clínic del nen/a.

A més, també col·labora i revisa els diferents menús per tal de comprovar l’equilibri de la dieta i la seva adequació a les diferents edats i a l’elaboració dels menús alternatius en els casos dels nens i nenes amb al·lèrgies o intoleràncies alimentaries.
SERVEI DE CUINA

Dins del nostre Centre escolar disposem de cuina pròpia i amb personal qualificat propi.

Tot el menjar s'elabora diàriament en les nostres instal•lacions i mai se serveix menjar precuinat.

Amb el suport del Departament de Sanitat de l’Ajuntament i de la Generalitat, conjuntament amb la col•laboració del nostre pediatre, mensualment confeccionem els diferents menús que fem arribar a els pares periòdicament.

Els aliments emprats són d’excel•lent qualitat i dins de les possibilitats del mercat ecològics. No utilitzem cap additiu ni potenciador de sabor.

Diàriament es recullen mostres de tots els plats elaborats, que resten a la disposició de la inspecció sanitària.
SERVEI D’ACOLLIDES

Disposem de servei de permanències amb personal qualificat per les famílies que ho necessitin fora de l’horari lectiu de 9:00’ a 17:00’ hores.

Amb la finalitat de col·laborar en les necessitats de la conciliació laboral-familiar, el nostre centre resta obert per aquest servei de acollides al matí, des de les 7:00' fins les 9:00' hores, i a la tarda, des de les 17:00' fins les 20:00' hores.

Aquest servei pot ser permanent o puntual, segons les necessitats familiars.
SERVEI DE CASALS (D’ESTIU, SETANA SANTA I NADAL)

El nostre centre resta obert durant tot l’any.

Durant els períodes de vacances escolars EL LLIMONER organitza Casals tant per els nens i nenes de l’escola com per germans, ex-alumnes i altres nens i nenes externs.

En aquestes activitats els nens i nenes aprenen jugant i vivint experiències amb un centre d’interès que ens servirà com vehicle conductor durant tot el casal.