Llar d'Infants El Llimoner
Accesos Intranets
El Llimoner
La Llimonada
Trets d'identitat
Més de 40 anys dedicats a l'ensenyament infantil
Trets d'identitatTrets d'identitatTrets d'identitatTrets d'identitatTrets d'identitat

Llar d’Infants El llimoner és una escola bressol privada que va iniciar la seva tasca pedagògica a l’any 1981 a Barcelona a caball dels barris del Guinardo i Camp del Arpa.

La nostra escola bressol es defineix com activa.  Basada en l’experimentació dinàmica que engresca i diverteix als nens i les nenes, i que alhora els ajuda a aprendre i desenvolupar-se harmònicament.  Tot això en un ambient d’afecte i confiança.

Llar d'Infants El Llimoner es considera també un centre apolític i aconfessional on s’ha triat el català com a llengua vehicular general i l’anglès i el castellà com a segones llengües.

El nostre objectiu pedagògic podria resumir-se en aquests trets diferencials:

Afavorir el desenvolupament harmònic i l’evolució progressiva de tots els nens i nenes respectant la individualitat que s’atén de forma extremada i amb els recursos necessaris.

Fomentar l'autoconeixement general a través del desenvolupament de l'educació emocional, afavorint la participació i l'autonomia de l'alumne en la millora de la convivència a l'aula sobre la base de la comprensió de si mateix i dels altres, creant un ambient de pau i tolerància.

Fins i tot, com a escola d’integració a nens i nenes amb necessitats específiques.

 

QUALITAT

Seleccionar i triar en funció dels nostres principis, establint uns objectius clars, concrets i avaluables.

Cada vegada es demana més a les Llars d’infants però tot no es pot fer ni amb la mateixa intensitat ni amb la mateixa qualitat.  És molt important saber triar allò que és important i urgent però viable.  Per nosaltres és una tasca indispensable per poder decidir un projecte d’escola que sigui respectuós amb la família i sobre tot amb els nens i les nenes que hi participen.


 

COEDUCAR AMB LA FAMÍLIA

Per la nostre escola bressol El Llimoner és molt important la coeducació dels nens i nenes mitjançant una comunicació molt fluida entre l’escola bressol i la família.  Aquest fet ens ajudarà a formar la personalitat, autonomia, sociabilitat i sobre tot l’autoestima dels nens i nenes tenint cura dels hàbits, les responsabilitats i la tolerància per tal que creixin madurativa, física i emocionalment com a persones “Jo sóc”.

 

MANTENIR L’INTERÈS

Per a tots nosaltres es molt important fomentar en els nens i nenes la motivació adequada suscitant l'interès i sintonitzant amb els seus desitjos d'autonomia, progrés, reconeixement mitjançant l’estímul i l’afecte precís per aconseguir que siguin feliços dins d’un ambient acollidor a la nostra llar d'infants.

 


APRENDRE JUGANT

Mitjançant el joc com a eina d'aprenentatge (observació, manipulació o experimentació) fomentem la interacció i el desenvolupament de les aptituds del llenguatge, reconeixent i resolent problemes i descobrint el seu potencial. Gràcies al joc, els nens adquireixen el control de les seves activitats i autonomia social, obtenint l'oportunitat de somiar i crear el seu propi significat.

 

 

TREBALLAR INDIVIDUALMENT I EN GRUP

Per aconseguir aprenentatges tan significatius com l’assoliment d’habilitats i conceptes com el llenguatge, no són útils enfocaments o orientacions didàctiques tradicionals, sinó enfocaments de pedagogia activa, interactiva o integradora.  A la nostra escola bressol fem servir eines que possibilitin que els nostres nens i nenes puguin expressar i/o investigar la seva pròpia realitat.

 

VIVENCIAR LES TRADICIONS

Per sort vivim en una ciutat riquíssima en patrimoni cultural i amb tradicions pròpies.

Conjuntament amb les famílies, Llar d'Infants El Llimoner organitza activitats lúdiques de totes les tradicions assenyalades i que considerem com signes molt importants de la nostre identitat.